เกี่ยวกับแลนด์มาร์ค

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ในเมืองซานฟรานซิสโก และมีพนักงานเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด บริษัทแลนด์มาร์คนำเสนอโปรแกรมที่ท้าทายมุมองและรูปแบบการตัดสินใจแบบเดิมๆ โปรแกรมเหล่านี้ให้เครื่องมือใหม่ๆ แม้กระทั่งการใช้ภาษาแบบใหม่ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงและการพลิกธรรมชาติของสิ่งที่เป็นไปได้อย่างมีนัยสำคัญ ผลที่ได้คือ ผู้เข้าร่วมโปรแกรมสามารถมองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ในการลงมือกระทำอย่างมีประสิทธิผลกับสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวันของพวกเขา พวกเขาสามารถบรรลุมาตรฐานความเป็นเลิศที่สูงขึ้น และสามารถคิดและลงมือทำได้เกินขีดจำกัดหรือกรอบเดิมๆ

ประโยชน์ต่างๆ ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาถูกรวมไว้ในโปรแกรมต่างๆ ของแลนด์มาร์ค และถูกนำเสนอ ให้กับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ด้านวิธีการในการเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์และผ่านการทดสอบอย่างสมบูรณ์

แลนด์มาร์คฟอรั่ม คือ โปรแกรมพื้นฐานของโปรแกรมทั้งหมดที่นำเสนอโดยบริษัทแลนด์มาร์ค ในหลายๆ กรณี ผู้ที่เข้าร่วมแลนด์มาร์คฟอรั่ม ได้เข้าร่วมโปรแกรมอื่นๆ ที่ต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อ ตอบสนองความสนใจที่เฉพาะเจาะจง เช่น ด้านครอบครัว และการสื่อสาร

โปรแกรมต่างๆ ของแลนด์มาร์คถูกนำเสนอในเมืองต่างๆ มากกว่า 125 เมืองทั่วโลก จำนวนของผู้เข้าร่วมโปรแกรมเหล่านี้ในแต่ละปี ทำให้ แลนด์มาร์คเป็น "สถาบันการศึกษา" ที่ใหญ่ที่สุด เป็นประโยชน์ต่อสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด และมีความหลากหลายมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

แลนด์มาร์คเวิลด์ไวด์

ใช้ชีวิตที่เหนือธรรมดา

กำหนดคำนิยามใหม่ว่าอะไรบ้างที่เป็นไปได้