94% ของผู้เข้าร่วมโปรแกรม

กล่าวว่า แลนด์มาร์ค ได้สร้างความแตกต่างที่ลึกซึ้งและยั่งยืนให้กับชีวิตของพวกเขา

บทความเกี่ยวกับแลนด์มาร์ค

งานของแลนด์มาร์คได้ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง และได้ถูกเขียนถึงโดยหนังสือพิมพ์ และนิตยสารหลายฉบับ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของบทความเหล่านั้น:

การศึกษาของ Yankelovich บทวิเคราะห์ Landmark Forum และประโยชน์ของโปรแกรมนี้ (ภาษาอังกฤษ)

Dan Yankelovich ซึ่งเป็นนักวิจัยด้านสังคมและนักวิเคราะห์ประชามติ เป็นผู้ศึกษาเรื่องนี้ การศึกษานี้พิจารณาประวัติของผู้เข้าร่วมใน Landmark Forum ระดับความพึงพอใจ และคุณค่าที่คนเหล่านี้เปิดเผยให้ทราบ

กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยเซาเทิร์น แคลิฟอร์เนีย: การเปลี่ยนแปลงเครือข่ายการสนทนาใน BHP New Zealand Steel (ภาษาอังกฤษ)

“ผู้บริหารใน BHP New Zealand Steel ยืนยันว่าการเข้ามามีส่วนร่วมของ LEBD [Landmark's] … ช่วยกระตุ้นพนักงาน…” Marshall Business School ในสังกัดมหาวิทยาลัยเซาเทิร์น แคลิฟอร์เนีย ตีพิมพ์กรณีศึกษาที่มุ่งเน้นผลกระทบจากงานของ Landmark ใน BHP New Zealand Steel

กรณีศึกษาของ Harvard Business School: Landmark: การขายการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (ภาษาอังกฤษ)

“เทคโนโลยีของ LEC… มีจุดมุ่งหมายที่จะนำเสนอวิธีการสำหรับบุคคลหรือองค์กรที่มีสายตายาวไกลให้สามารถมองสถานการณ์ทะลุปรุโปร่งยิ่งขึ้น...” Harvard Business School ตีพิมพ์กรณีศึกษาที่มุ่งเน้นประวัติ หลักสูตร และผลลัพธ์จากโปรแกรมต่างๆ ของ Landmark

ข้อความที่คัดลอกมาจากนิตยสารไทม์ (ภาษาอังกฤษ)

นิตยสารไทม์ "[ผู้คนกว่า 2,400,000 คน] เคยเข้าอบรมกับ [Landmark] Forum. Landmark กลายเป็นแบรนด์เนมระดับโลก ด้วยสำนักงาน [53] แห่งใน [21] ประเทศ”

การศึกษาของ Yankelovich บทวิเคราะห์ Landmark Forum และประโยชน์ของโปรแกรมนี้ (ภาษาอังกฤษ)

Dan Yankelovich ซึ่งเป็นนักวิจัยด้านสังคมและนักวิเคราะห์ประชามติ เป็นผู้ศึกษาเรื่องนี้ การศึกษานี้พิจารณาประวัติของผู้เข้าร่วมใน Landmark Forum ระดับความพึงพอใจ และคุณค่าที่คนเหล่านี้เปิดเผยให้ทราบ

กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยเซาเทิร์น แคลิฟอร์เนีย: การเปลี่ยนแปลงเครือข่ายการสนทนาใน BHP New Zealand Steel (ภาษาอังกฤษ)

“ผู้บริหารใน BHP New Zealand Steel ยืนยันว่าการเข้ามามีส่วนร่วมของ LEBD [Landmark's] … ช่วยกระตุ้นพนักงาน…” Marshall Business School ในสังกัดมหาวิทยาลัยเซาเทิร์น แคลิฟอร์เนีย ตีพิมพ์กรณีศึกษาที่มุ่งเน้นผลกระทบจากงานของ Landmark ใน BHP New Zealand Steel

กรณีศึกษาของ Harvard Business School: Landmark: การขายการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (ภาษาอังกฤษ)

“เทคโนโลยีของ LEC… มีจุดมุ่งหมายที่จะนำเสนอวิธีการสำหรับบุคคลหรือองค์กรที่มีสายตายาวไกลให้สามารถมองสถานการณ์ทะลุปรุโปร่งยิ่งขึ้น...” Harvard Business School ตีพิมพ์กรณีศึกษาที่มุ่งเน้นประวัติ หลักสูตร และผลลัพธ์จากโปรแกรมต่างๆ ของ Landmark

แลนด์มาร์คเวิลด์ไวด์

ใช้ชีวิตที่เหนือธรรมดา

กำหนดคำนิยามใหม่ว่าอะไรบ้างที่เป็นไปได้