แอดวานซ์คอร์ส

สร้างอนาคตจากการออกแบบของคุณเอง ที่ไม่ถูกจำกัดจากอดีต

เคลื่อนความคิดของความเป็นไปได้ จากแนวความคิดที่เป็นนามธรรม ไปเป็นการใช้ชีวิตในแต่ละวัน ในโลกแห่งความเป็นจริง

คอร์สแอดวานซ์เริ่มต้นขึ้นหลังจากจบแลนด์มาร์คฟอรั่ม

คอร์สแอดวานซ์ของแลนด์มาร์คให้คำสัญญาที่จะทิ้งไว้ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยี เพื่อสร้างอนาคตจากการออกแบบของคุณเอง ในคอร์สนี้ คุณจะ

  • พัฒนาไปสู่ที่ๆ หนึ่ง ที่คุณสามารถรู้จักสิ่งต่างๆ ในแบบที่มันเป็นอย่างแท้จริง — แยกแยะจากความหวัง ความชอบ และความกลัวของคุณ
  • ก้าวออกไปจากวิธีคิดที่ติดเป็นนิสัย เคยชิน แล้วสร้างมุมมองที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและลู่ทางไปสู่การเป็นและลงมือทำใหม่ๆ
  • ออกแบบอนาคตอันหนี่งขึ้นมาจากอนาคตอันเดียวนั้น ไม่ถูกจำกัดจากอดีต
  • เคลื่อนความคิดของความเป็นไปได้ จากแนวความคิดที่เป็นนามธรรม ไปเป็นการใช้ชีวิตในแต่ละวัน ในโลกแห่งความเป็นจริง

แทนที่จะถูกจำกัดจากคนที่คุณเคยคิดพิจารณาว่าตนเองเป็น ลู่ทางในการเป็นและลงมือทำจะปรากฏขึ้นอย่างมีพลัง ความชัดเจนนี้เองนำมาซึ่งพลังและอิสระแบบใหม่ ที่ทำให้คุณเข้าถึงโลกที่เปิดขึ้นให้กับการถูกสร้างในระดับประสบการณ์ของตัวคุณเอง วิสัยทัศน์และเป้าหมายเริ่มเปิดขึ้นและเบ่งบาน เชื้อเชิญให้เกิดแผนการลงมือทำที่อนุญาตให้คุณสร้างความแตกต่าง ที่คุณตั้งใจออกไปสร้าง เงื่อนไขและสถานการณ์เริ่มจัดลำดับและเรียงตัวใหม่ อยู่ภายในสิ่งที่คุณยืนให้ คุณจะมีอิสระที่จะเลือกเล่นเกมส์ที่แผ่ขยายออกไปและลึกซึ้งมากขึ้น และเรียกความเป็นไปได้ที่ใหญ่กว่าตัวคุณเอง

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโปรแกรม
จบแลนด์มาร์คฟอรั่มแล้ว

ระยะเวลาของโปรแกรม
ระยะเวลาของโปรแกรมแลนด์มาร์คแอดวานซ์คอร์ส จัดขึ้นเป็นเวลาสามวันต่อเนื่องกัน คือวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงประมาณ 23.45 น. นอกจากนี้ยังมีช่วงเย็นของวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 19.00 - 22.15 น. (หรือ 19.30 - 22.45 น. ในบางแห่ง) เพื่อที่จะจบโปรแกรมโดยสมบูรณ์ มีช่วงพักเป็นระยะๆ ตลอดวัน รวมทั้งพักรับประทานอาหารเป็นเวลา 90 นาที

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
หากท่านต้องการข้อมูลค่าลงทะเบียน ข้อมูลตารางเวลา และต้องการลงทะเบียน โปรดติดต่อเรา

แลนด์มาร์คเวิลด์ไวด์

ใช้ชีวิตที่เหนือธรรมดา

กำหนดคำนิยามใหม่ว่าอะไรบ้างที่เป็นไปได้