ได้รับการได้ยิน ได้รับการรับรู้ และฟัง

—สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

โปรแกรมการสื่อสาร

โปรแกรมการสื่อสารของแลนด์มาร์ค ส่งมอบผลลัพธ์ทะลุทะลวงผ่านเทคโนโลยีการสื่อสาร โปรแกรมการสื่อสารทำให้
การสื่อสารมีชีวิตและเกิดขึ้นจริง โดยการทรานสฟอร์มพื้นฐานการติดต่อสื่อสารของคุณ จากการเป็นปฏิกิริยาตอบสนอง
ไปสู่การสร้าง  หลักสูตรการสื่อสารของแลนด์มาร์ค ประกอบด้วยสองส่วน ได้แก่:

คอร์สการสื่อสาร: ช่องทางสู่พลัง

คอร์สนำเอาการสื่อสาร ซึ่งเป็นปรากฏการณ์พื้นฐานที่สุดของชีวิตเรา จากที่เคยเป็นแค่ฉากหลังให้มาปรากฏชัดอยู่เบื้องหน้า ให้ช่องทางกับพวกเรา เพื่อเข้าถึงเครื่องมือที่ทรงพลังและมีประโยชน์มากที่สุด ในการดำเนินชีวิต

ในฐานะผู้เข้าร่วมโปรแกรม คุณจะ:

  • ค้นพบหนทางใหม่ในการฟัง ที่ทำให้คุณสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลในบทสนทนาใดๆ ก็ตาม อย่างมีอิสระและความสงบสุขในใจ โดยไม่ขึ้นอยู่กับเนื้อหาในการสนทนา
  • มีประสบการณ์ที่สามารถเพิ่มประสิทธิผลอย่างรวดเร็ว กับสถานการณ์บางอย่างที่คุณอาจจะไม่เคยมีประสิทธิผลมาก่อนหน้านี้
  • ได้ความสามารถที่คงอยู่ ในการมีบทสนทนาในลักษณะที่เป็นต้นกำเนิด อยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ แทนที่จะมาจากการมีปฏิกิริยาตอบโต้
  • มีประสบการณ์ว่าต้องใช้สิ่งใดบ้างในการเชื้อเชิญให้ผู้คนเข้ามามีส่วนร่วมกับคุณในการสร้างความเป็นไปได้ใหม่
  • ค้นพบตัวเองว่าสามารถสร้างหรือนำเอาความสามัคคีกลมเกลียว ความใกล้ชิดสนิทสนมกลับคืนมา ไม่ว่าเวลาไหน หรือสถานการณ์จะเป็นอย่างไร
  • ค้นพบช่องทางใหม่ในการ 'เป็น' ที่มีอิสระในการเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ ในการสื่อสารกับผู้คนที่มาจากทุกชนชั้นหรือสถานะทางสังคม

จากโลกใหม่ของการสื่อสาร คอร์สนี้จะพาท่านไปสู่การเป็นที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน - การเป็นที่จะทำให้คนสะเทือนผู้คน และทรานส์ฟอร์มคุณและผู้คนที่คุณมีการสื่อสารด้วย

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโปรแกรม
จบ แลนด์มาร์คฟอรั่มแล้ว

ระยะเวลาของโปรแกรม
คอร์สนี้จัดขึ้นในช่วงหนึ่งสุดสัปดาห์เต็ม และในตอนเย็นของอีกหนึ่งวัน: วันเสาร์ เวลา 9.00 - 23.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 22.00 น. และช่วงเย็นของอีกวันหนึ่ง (โดยปกติจะเป็นวันอังคารหรือวันพุธ) เวลา 19.00 - 23.00 น.

คอร์สการสื่อสารขั้นสูง: พลังแห่งการสร้าง

ในคอร์สนี้ เราจะสำรวจรูปแบบการสื่อสารของเรา และทำการแยกส่วนกลไกต่าง ๆ ที่ทำให้รูปแบบการสื่อสารของเราเป็นเช่นนั้นยังคงเป็นอยู่อย่างนั้นได้อย่างถาวร เราจะได้ค้นพบการยกระดับประสิทธิผล ความกล้าหาญ และความสงบสุขในใจ ซึ่งเป็นโอกาสและพลังในการสื่อสารด้วยวิธีที่จะสร้างอนาคตใหม่ในความสัมพันธ์ ครอบครัว งาน และชุมชนของเรา

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโปรแกรม
จบคอร์สการสื่อสาร-ช่องทางสู่พลังแล้ว

ระยะเวลาของโปรแกรม
คอร์สนี้จัดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์และ ช่วงเวลาตอนเย็นของอีกหนึ่งวัน: วันเสาร์ เวลา 9.00 - 23.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 22.00 น. และในช่วงเวลาตอนเย็น (โดยปกติจะเป็นวันอังคารหรือวันพุธ) โดยปกติคือเวลา 19.00 - 23.00 น. (หรือ 19.30 - 22.15 น. ในบางแห่ง)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
หากท่านต้องการข้อมูลค่าลงทะเบียน ข้อมูลตารางเวลา และต้องการลงทะเบียน โปรดติดต่อเรา

แลนด์มาร์คเวิลด์ไวด์

ใช้ชีวิตที่เหนือธรรมดา

กำหนดคำนิยามใหม่ว่าอะไรบ้างที่เป็นไปได้