ทรงพลังและมีประสิทธิผล

มีพันธะสัญญาต่อการสร้างผลลัพธ์สำหรับคุณ

ผู้นำของแลนด์มาร์ค — ผู้นำแลนด์มาร์คฟอรั่มและแอดวานซ์คอร์ส

ทั้งชายและหญิงที่เป็นผู้นำแลนด์มาร์คฟอรั่มและแอดวานซ์คอร์ส มีภูมิหลังที่หลากหลายและมาจากทุกชนชั้นทางสังคม เศรษฐกิจ และเชื้อชาติ พวกเขาเป็นผู้นำโปรแกรมระดับอาวุโสของแลนด์มาร์ค ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างเข้มงวด โปรแกรมการฝึกอบรมดังกล่าวรวมถึงการศึกษา การเตรียมตัว และการฝึกปฏิบัติเฉพาะทางอย่างเข้มงวด เป็นเวลา 3-7 ปี แบบเต็มเวลา ผู้นำเหล่านี้ดำเนินโปรแกรมต่างๆ ของเราอย่างต่อเนื่องในสถานที่ต่างๆ มากกว่า 100 แห่งในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย ยุโรป เอเชีย และอินเดีย

ผู้นำโปรแกรม ของเรานำเสนอวิธีการที่สร้างผลลัพธ์แบบทะลุทะลวงของแลนด์มาร์ค และเป็นผู้นำการอภิปรายด้วยวิธีการที่ดึงให้มีส่วนร่วม ให้พลัง และสร้างผลลัพธ์ที่เหนือธรรมดาให้กับผู้เข้าร่วมโปรแกรม ผู้นำของเราได้รับการจัดอันดับในระดับสูงอย่างต่อเนื่องจากผู้เข้าร่วมโปรแกรม ทั้งในด้านความสามารถในการสื่อสาร และการนำเสนอบทเรียนหรือเนื้อหาได้อย่างมีพลัง

Marketdata Enterprises ได้กล่าวในรายงานฉบับเมื่อไม่นานมา นี้เกี่ยวกับธุรกิจนี้ว่า “แลนด์มาร์ค เป็นที่รู้จักว่าเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีผู้นำโปรแกรมที่ดีที่สุดในธุรกิจนี้ โดยมีผู้นำกว่า 760 คนทั่วโลก”

ตามตัวอักษรของนามสกุล

 • Hiromi Arakaki
  Hiromi Arakaki
  ประเทศญี่ปุ่น
 • Eriko Baba
  Eriko Baba
  ประเทศญี่ปุ่น
 • Jerry Baden
  Jerry Baden
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Ria Bauhofer
  Ria Bauhofer
  ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • Joh Benichou
  Joh Benichou
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Paul Berry
  Paul Berry
  ประเทศออสเตรเลีย
 • Kathy Bosco
  Kathy Bosco
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Jerry Burkhard
  Jerry Burkhard
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Ruy Castelan - USA
  Ruy Castelan
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • David Cunningham
  David Cunningham
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Angelo D'Amelio
  Angelo D'Amelio
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Joe DiMaggio
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Susan Eckel
  Susan Eckel
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Cathy Elliott
  Cathy Elliott
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Pat Finn
  Pat Finn
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Barry Grieder
  Barry Grieder
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Josselyne Herman-Saccio
  Josselyne Herman-Saccio
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Burcu Holmgren
  Burcu Holmgren
  ประเทศอังกฤษ
 • Udi Ipalawatte
  Udi Ipalawatte
  ประเทศนิวซีแลนด์
 • Joy Jelal
  Joy Jalal
  ประเทศออสเตรเลีย
 • Parag Kalan
  Parag Kalan
  ประเทศอินเดีย
 • Gurmeet Khurana
  Gurmeet Khurana
  ประเทศอินเดีย
 • Gitanjali Koppikar
  Gitanjali Koppikar
  ประเทศออสเตรเลีย
 • Pablo Landi
  Pablo Landi
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Mick Leavitt
  Mick Leavitt
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Zoe Masters
  Zoe Masters
  ประเทศนิวซีแลนด์
 • Angie Mattingly
  Angie Mattingly
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Manal Maurice
  Manal Maurice
  ประเทศออสเตรเลีย
 • Lonny McLaughlin
  Lonny McLaughlin
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Mahesh Nambiar
  Mahesh Nambiar
  ประเทศอินเดีย
 • Michelle Ong
  Michelle Ong
  ประเทศแคนาดา
 • Larry Pearson
  Larry Pearson
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Praveen Puri
  Praveen Puri
  ประเทศอินเดีย
 • Gopal Rao
  Gopal Rao
  ประเทศอินเดีย
 • Harry Rosenberg
  Harry Rosenberg
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Laurel Scheaf
  Laurel Scheaf
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Rajshri Shah
  Rajshri Shah
  ประเทศอินเดีย
 • Balvinder Singh Sodhi
  Balvinder Singh Sodhi
  ประเทศอินเดีย
 • Erin Snyder
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Mark Spirtos
  Mark Spirtos
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Will Steel
  William Steel
  ประเทศอังกฤษ
 • Masayuki Suzuki
  Masayuki Suzuki
  ประเทศญี่ปุ่น
 • Barry Terry
  Barry Terry
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Jeep Thangkittisuwan
  ประเทศไทย
 • Gigi Tsouflidis
  Gigi Tsouflidis
  ประเทศแคนาดา
 • Takatoshi Ueno
  Takatoshi Ueno
  ประเทศญี่ปุ่น
 • David Ure
  David Ure
  ประเทศอังกฤษ
 • Nirav Vyas
  Nirav Vyas
  ประเทศอินเดีย
 • Yasuhiko Watanabe
  Yasuhiko Watanabe
  ประเทศญี่ปุ่น
 • Alan Weiss
  Alan Weiss
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Trevor Williams
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Jane Wright
  Jane Wright
  ประเทศนิวซีแลนด์
 • Shigeto Yamada
  Shigeto Yamada
  ประเทศญี่ปุ่น
 • Steve Zaffron
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Katherine Zakrewski
  Katherine Zakrzewski
  ประเทศแคนาดา
 • Nancy Zapolski
  Nancy Zapolski
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Michal Ziv
  Michal Ziv
  ประเทศอิสราเอล
 • Anny Zollinger
  Anny Zollinger
  ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
 • Hiromi Arakaki
  Hiromi Arakaki
  ประเทศญี่ปุ่น
 • Eriko Baba
  Eriko Baba
  ประเทศญี่ปุ่น
 • Jerry Baden
  Jerry Baden
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Ria Bauhofer
  Ria Bauhofer
  ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • Joh Benichou
  Joh Benichou
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Paul Berry
  Paul Berry
  ประเทศออสเตรเลีย
 • Kathy Bosco
  Kathy Bosco
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Jerry Burkhard
  Jerry Burkhard
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Ruy Castelan - USA
  Ruy Castelan
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • David Cunningham
  David Cunningham
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Angelo D'Amelio
  Angelo D'Amelio
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Joe DiMaggio
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Susan Eckel
  Susan Eckel
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Cathy Elliott
  Cathy Elliott
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Pat Finn
  Pat Finn
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Barry Grieder
  Barry Grieder
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Josselyne Herman-Saccio
  Josselyne Herman-Saccio
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Burcu Holmgren
  Burcu Holmgren
  ประเทศอังกฤษ
 • Udi Ipalawatte
  Udi Ipalawatte
  ประเทศนิวซีแลนด์
 • Joy Jelal
  Joy Jalal
  ประเทศออสเตรเลีย
 • Parag Kalan
  Parag Kalan
  ประเทศอินเดีย
 • Gurmeet Khurana
  Gurmeet Khurana
  ประเทศอินเดีย
 • Gitanjali Koppikar
  Gitanjali Koppikar
  ประเทศออสเตรเลีย
 • Pablo Landi
  Pablo Landi
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Mick Leavitt
  Mick Leavitt
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Zoe Masters
  Zoe Masters
  ประเทศนิวซีแลนด์
 • Angie Mattingly
  Angie Mattingly
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Manal Maurice
  Manal Maurice
  ประเทศออสเตรเลีย
 • Lonny McLaughlin
  Lonny McLaughlin
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Mahesh Nambiar
  Mahesh Nambiar
  ประเทศอินเดีย
 • Michelle Ong
  Michelle Ong
  ประเทศแคนาดา
 • Larry Pearson
  Larry Pearson
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Praveen Puri
  Praveen Puri
  ประเทศอินเดีย
 • Gopal Rao
  Gopal Rao
  ประเทศอินเดีย
 • Harry Rosenberg
  Harry Rosenberg
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Laurel Scheaf
  Laurel Scheaf
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Rajshri Shah
  Rajshri Shah
  ประเทศอินเดีย
 • Balvinder Singh Sodhi
  Balvinder Singh Sodhi
  ประเทศอินเดีย
 • Erin Snyder
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Mark Spirtos
  Mark Spirtos
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Will Steel
  William Steel
  ประเทศอังกฤษ
 • Masayuki Suzuki
  Masayuki Suzuki
  ประเทศญี่ปุ่น
 • Barry Terry
  Barry Terry
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Jeep Thangkittisuwan
  ประเทศไทย
 • Gigi Tsouflidis
  Gigi Tsouflidis
  ประเทศแคนาดา
 • Takatoshi Ueno
  Takatoshi Ueno
  ประเทศญี่ปุ่น
 • David Ure
  David Ure
  ประเทศอังกฤษ
 • Nirav Vyas
  Nirav Vyas
  ประเทศอินเดีย
 • Yasuhiko Watanabe
  Yasuhiko Watanabe
  ประเทศญี่ปุ่น
 • Alan Weiss
  Alan Weiss
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Trevor Williams
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Jane Wright
  Jane Wright
  ประเทศนิวซีแลนด์
 • Shigeto Yamada
  Shigeto Yamada
  ประเทศญี่ปุ่น
 • Steve Zaffron
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Katherine Zakrewski
  Katherine Zakrzewski
  ประเทศแคนาดา
 • Nancy Zapolski
  Nancy Zapolski
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Michal Ziv
  Michal Ziv
  ประเทศอิสราเอล
 • Anny Zollinger
  Anny Zollinger
  ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

แลนด์มาร์คเวิลด์ไวด์

ใช้ชีวิตที่เหนือธรรมดา

กำหนดคำนิยามใหม่ว่าอะไรบ้างที่เป็นไปได้