แสดงออกซึ่งตัวคุณอย่างเต็มที่

สร้างความแตกต่าง เป็นผู้นำ

โปรแกรมการแสดงออกซึ่งตัวตนและภาวะผู้นำของแลนด์มาร์ค

โปรแกรมการแสดงออกซึ่งตัวตนและภาวะผู้นำของ แลนด์มาร์ค นำเสนอวิธีการในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เชื้อเชิญและอนุญาตให้คุณแสดงออกซึ่งตัวตน ผู้เข้าร่วมโปรแกรมแต่ละท่านจะได้ออกแบบโครงการที่จะพาเขาเข้าไปสู่กลุ่มชุมชนของผู้คน ที่ซึ่งพวกเขาจะได้ค้นพบประสบการณ์ตรงถึงความหมายในการแสดงออกซึ่งความคิดและแนวคิดของพวกเขาอย่างมีประสิทธิผล ในวิธีที่เรียกให้เกิดการเห็นพ้องต้องกัน ความร่วมมือกัน และความเป็นพันธมิตรกันกับผู้อื่น

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโปรแกรม
จบแลนด์มาร์คฟอรั่มและแอดวานซ์คอร์สแล้ว

ระยะเวลาของโปรแกรม
โปรแกรมการแสดงออกซึ่งตัวตนและภาวะผู้นำของแลนด์มาร์คจัดขึ้นในรูปแบบการสนทนาโต้ตอบและแบบฝึกปฏิบัติเป็นระยะเวลาสี่เดือน ผู้เข้าร่วมโปรแกรมต้องพบกันเดือนละครั้งในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 22.00 น. นอกจากนั้น ในสัปดาห์ที่ไม่มีการพบกันในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ จะมีตารางเวลาสำหรับโปรแกรมช่วงเย็น เป็นเวลา 3 ชั่วโมงครึ่ง (รวมโปรแกรมช่วงเย็นทั้งหมด 12 ครั้ง)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
หากท่านต้องการข้อมูลค่าลงทะเบียน ข้อมูลตารางเวลา และต้องการลงทะเบียน โปรดติดต่อเรา

แลนด์มาร์คเวิลด์ไวด์

ใช้ชีวิตที่เหนือธรรมดา

กำหนดคำนิยามใหม่ว่าอะไรบ้างที่เป็นไปได้