94% ของผู้เข้าร่วมโปรแกรม

กล่าวว่า แลนด์มาร์ค ได้สร้างความแตกต่างที่ลึกซึ้งและยั่งยืนให้กับชีวิตของพวกเขา

การศึกษาของ Yankelovich บทวิเคราะห์ Landmark Forum และประโยชน์ของโปรแกรมนี้ (ภาษาอังกฤษ)

Internationally recognized social scientist Daniel Yankelovich surveyed more than 1,300 people who completed The Landmark Forum during a three-month period. Prior to their Landmark Forum, people were asked what they expected to achieve in the course; after The Landmark Forum, they were asked about the benefits they actually received.

Summary
Four areas were explored: the value of The Landmark Forum, the profile of participants, satisfaction levels after The Landmark Forum, and unexpected benefits that were experienced. A few of the findings include:

  • More than 90% of participants report practical and enduring value in their lives—well worth the time and cost.
  • More than 90% of participants report a better understanding of relationships and their role in them.
  • Nearly every participant received unexpected benefits, ranging from the ability to control weight to achieving personal and professional goals.

Conclusion
"Several of the study's findings surprised me quite a bit, especially the large number of participants for whom The Landmark Forum proved to be 'one of the most valued experiences of my life.' This is not a sentiment that people, particularly successful, well-educated people, express lightly. I can understand why people recommend The Landmark Forum to their associates, friends, and relatives."
Daniel Yankelovich
Public Opinion Analyst

See Full Study

แลนด์มาร์คเวิลด์ไวด์

ใช้ชีวิตที่เหนือธรรมดา

กำหนดคำนิยามใหม่ว่าอะไรบ้างที่เป็นไปได้