94% ของผู้เข้าร่วมโปรแกรม

กล่าวว่า แลนด์มาร์ค ได้สร้างความแตกต่างที่ลึกซึ้งและยั่งยืนให้กับชีวิตของพวกเขา

กรณีศึกษาของ Harvard Business School: Landmark: การขายการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (ภาษาอังกฤษ)

Harvard Business School published a case study titled “Landmark Education: Selling a Paradigm Shift” that focuses on Landmark.

The study says, “Landmark refers to the concepts used in its conversation management technology as ‘distinctions’… In total, Landmark’s technology contains approximately 150 unique distinctions, each of which is intended to provide individuals and organizations with an insight into how to become more effective and/or access to a way of being which they had not thought possible.”

The case study is copyrighted by the President and Fellows of Harvard College and is no longer in print.

แลนด์มาร์คเวิลด์ไวด์

ใช้ชีวิตที่เหนือธรรมดา

กำหนดคำนิยามใหม่ว่าอะไรบ้างที่เป็นไปได้